Prosjekt og
byggledelse

Vi representerer utbygger gjennom alle faser av et prosjekt med vår spisskompetanse.

Kalkyler og budsjettering

VI bistår med kontroll av regnskap og påløpte kostnader mot budsjett gjennom hele prosjektfasen.

Energimerking og tilstandsvurdering

Vi utfører energimerking til nødvendige energiattester, og har over 25 års erfaring.

Finvold prosjekt consult AS
- Bedre kjent som FPC

Det kreves ulik kompetanse og erfaring, samt valg av løsninger og samarbeidspartnere for de forskjellige prosjekttyper. Siden starten I 1986 har FPC sine tjenester blitt benyttet av mange store og små aktører I bygge bransjen. Dette har ført til at FPC har et stort nettverk og mange samarbeidspartnere innenfor hele dette fagområdet som omfattes av alt fra å vurdere eiendommens utviklingspotensial,

icon

Overtakelse og
garanti befaring

Taksering
Energimerking

Icon

Kvalitetskontroll
av byggearbeider

icon

Byggelåns-
oppfølging

Kontrakt
rådgivning

SHA/HMS

FPC har over 30 års erfaring innenfor de alle typer av byggeprosjekter

Vi gjennomføre due diligence, styre forprosjekter og prosjektering, samt følge opp I forhold til rammesøknad og igangsettings søknad til vedtak foreligger. FPC har videre spisskompetanse innenfor tilbudsinnhenting, evaluering, kontrahering og komplett oppfølging av byggeprosjekter fra byggestart til gjennomført overtakelse. FPC tilpasser prosjektrapporteringen til det behov og de ønsker våre oppdragsgivere måtte ha gjennom alle faser av prosjektet. FPC er et lite, ubyråkratisk og effektivt selskap, hvor vårt hovedfokus er å ta vare på våre oppdragsgivere med hensyn på økonomi, fremdrift og kvalitet.

Om oss

Line

Selskapet er etablert i Ole Deviks vei 35 i Oslo og bistår oppdragsgivere over hele landet, selv om våre nåværende prosjekter hovedsakelig ligger i Oslo- og Østlandsområdet. Ta gjerne direkte kontakt for mer informasjon. Velkommen til FPC AS!