Våre tjenester

Home Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging

Oppfølging og kontroll av byggelån er en viktig tjeneste både for långivere og utbyggere. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Korrekt oppfølging er en sikkerhet for alle parter, og er en naturlig del av prosjektadministrasjonen. FPC AS er godkjent av banker for oppfølging av byggelån, og foretar byggelånsoppfølging for banker og andre oppdragsgivere. Selskapet bistår også oppdragsgivere med byggelånsøknader, og har gode kontakter med banker og andre finansinstitusjoner.