Bogstadveien 10

Sted: Bogstadveien 41
Type Prosjekt: Boliger med næring i 1. etg med vernet fasade
År: År: 2008 – d.d.
Vårt engasjement: Prosjekt- og byggeledelse