Bogstadveien 41

Sted: Bogstadveien 41
Type Prosjekt: Boliger med næring i 1. etg med vernet fasade
År: 2003 – 2005
Vårt engasjement: Prosjekt- og byggeledelse