Nye Major

Sted: Sørkedalsveien 7-11
Type Prosjekt: Bolig over næringsareal i 1.etg
År: 2006 – 2009
Vårt engasjement: Prosjekt- og byggeledelse, overtakelse og garantibefaringer