Porsche Center Oslo

Sted: Ryenstubben 7, 0679 Oslo
Type Prosjekt: Næringsbygg
År: 2008 – 2010
Vårt engasjement: Prosjekt- og byggeledelse