Røa Terrasse

Sted: Røa Terrasse0755 Oslo
Type Prosjekt: Bolig
År: 2008 – 20104
Vårt engasjement: Prosjekt- og byggeledelse, overtakelse og garantibefaringer.