Skøyen

Type Prosjekt: Rehabilitering
År: 2004 – 2005
Vårt engasjement: Prosjekt- og byggeledelse