Ullernchausseen 120

Sted: Ullernchausseen 1200284 Oslo
Type Prosjekt: Bolig
År: 2009 – 2011
Vårt engasjement: Prosjekt- og byggeledelse, overtakelse og garantibefaringer.