Våre tjenester

Home Kalkyler og budsjettering

Kalkyler og budsjettering

Tilstedeværelse i markedet siden 1986 har gitt selskapet erfaring og kunnskap om riktige priser og kostnader for varer og tjenester i byggebransjen til enhver tid. FPC AS bistår med kontroll av regnskap og påløpte kostnader mot budsjett gjennom hele prosjektfasen. Dette gir utbygger kontinuerlig kontroll med kostnadene og sikrer gjennomføring av prosjektet innenfor kontraktsfestede rammer.