Våre tjenester

Home Kontraktsrådgivning

Kontraktsrådgivning

Et vellykket prosjekt er avhengig av riktige samarbeidspartnere og gode avtaler. Gjennom årene har FPC AS samarbeidet med de fleste entreprenør- og konsulentselskaper, og har inngående kunnskaper om kvalitet, kapasitet og kompetanse i disse selskapene.

Denne kompetansen legger FPC AS til grunn ved innhenting av tilbud fra entreprenører og konsulenter. Selskapet har langvarig og solid erfaring innenfor entreprise- og rådgivningskontrakter, og gir utbygger trygghet for valg av riktige samarbeidspartnere. Gode kontrakter sikrer god gjennomføring, og FPC AS legger vekt på at alle parter skal komme vinnende ut av de avtalene som inngås. Selskapet bistår derfor med gjennomføring og kontroll av at kontraktsarbeidene ligger innenfor de avtalte rammer under hele prosjektfasen.