Våre tjenester

Home Overtakelser og garantibefaringer

Overtakelser og garantibefaringer

Boligkjøpere og leietakere blir stadig mer profesjonelle, og stiller ofte høye krav i forbindelse med overtakelse av ferdig bygg. Dette fordrer korrekt håndtering overfor alle parter. Ved gjennomføring av overtakelse og garantibefaring påser FPC AS at kjøper og leietakers interesser blir ivaretatt etter gjeldende avtaler, lover og regelverk. Dette reduserer risikoen for mulige konflikter og er en trygghet for utbygger.

Videre drift og forvaltning etter gjennomført overtakelse kan med fordel utføres av Finvold Prosjekt Consult Eiendomsforvaltning AS. Utbygger kan dermed forholde seg til samme selskapsgruppe og oppnå rasjonaliseringsgevinster.