Våre tjenester

Home SHA / HMS

SHA / HMS

Utbygger har et betydelig ansvar for sikkerheten på byggeplassen, og det stilles strenge krav til byggherrer i den nye Byggherreforskriften. Da er det en trygghet at FPC AS kan påta seg rollen som byggherrens representant, slik at SHA og øvrige offentlige krav på byggeplassen blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter.

FPC AS bistår med utarbeidelse av byggherrens SHA-plan, SHA-avtaler mellom koordinator for prosjektering og koordinator for utførelse mot byggherre.

Selskapet bistår også med oppfølging av HMS og stikkprøvekontroll på byggeplassen.