Våre tjenester

Home taksering, energimerking og tilstandsvurdering

taksering, energimerking og tilstandsvurdering

FPC AS har egne, autoriserte takstmenn. Selskapet utarbeider takst for kjøp og salg av eiendom, for inngåelse av forsikringsavtaler m.m. I tillegg utføres skadetaksering typisk ved brann, vannlekkasje, fuktskader etc. Det gir ekstra trygghet for oppdragsgiver å forholde seg til en takstmann som kjenner eiendommen, og som kan dra nytte av FPC AS´ øvrige kompetanse

Energi- og miljørådgivning er både økonomisk nyttig og nødvendig. Nye og eksisterende boliger over 50 m2 krever energiattest enten de skal selges eller leies ut. FPC AS utfører energimerking slik at den nødvendige energiattesten foreligger til rett tid. Selskapet utfører også energimerking for næringseiendom, noe som er et krav for utleie av næringslokaler. En tilstandsvurdering har betydelig innvirkning ved kjøp av eksisterende bygningsmasse, kontroll av utført arbeid eller hvis det har oppstått skader som følge av brann, vann, råte e.l. Tilstandsvurderinger krever ofte en kombinasjon av kompetanse innenfor ulike fagområder. FPC AS´ erfaring over 25 år gir ekstra trygghet for en korrekt tilstandsvurdering.